کتاب
 
کتاب «مستند در عمل» رونمایی شد
کتاب «سینما و امر تجربی» رونمایی شد
دو کتاب از استاد ضابطی جهرمی و فرهاد ورهرام رونمایی شد