برنامه نمایش
سینماگران مجذوب دره راگه و نخلستان های سربه فلک کشیده شدند
خانه مستندسازان کرمانی افتتاح می شود
آرش لاهوتی رکوردار تندیس های بلورین جشنواره
نشان فیروزه سینماحقیقت در مسیر «صفر تا سکو»
بابت برگزاری این جشنواره پرشور تشکر می کنم
 
 
 
دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت

برنامه نمایش

دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت

دریافت برنامه نمایش دهمین جشنواره فیلم مستند ایران سینما حقیقت